ابزار دقیق TOOLS


انواع رگلاتور
, رگلاتور فیشر , رگلاتور امرسون , رگلاتور ماسونیلان , رگلاتور سامسون , رگلاتور تسکام , رگلاتور پارکر , رگلاتور سوئیچ لاک , رگلاتور تارتارینی , رگلاتور تک PRESSURE TECH , رگولاتور فشار اس ام سی , رگلاتور آی تی تی , رگلاتور GO


انواع آی توپی پوزیشنر , آی توپی پوزیشنر فیشر , آی توپی پوزیشنر ماسونیلان , آی توپی پوزیشنر سامسون , آی توپی پوزیشنر زیمنس , آی توپی پوزیشنر MOOR , آی توپی پوزیشنر  ABB , آی توپی پوزیشنر YTC ,  آی توپی پوزیشنر Valtek flowserve , آی توپی پوزیشنر Neles jamesbury 


انواع اکچویتور , اکچویتور پنوماتیک نوجیکس , اکچویتور دیافراگمی فیشر , اکچیتور متسو نلس , متسو نلس اکچویتور , اکچویتور دیافراگمی ماسونیلان  , اکچویتور پنوماتیک روتورک  , اکچویتور دیافراگمی سامسون , اکچویتور برقی روتورک , اکچویتور پنوماتیک Bray , اکچویتور آلفایر ایتالیا‬‎ , شیر اکچویتور برقی پروال , اکچویتور پنوماتیکی مگا 

 

انواع پرشر ترانسمیتر روزمونت , پرشر ترانسمیتر روزمونت 3051 , پرشر ترانسمیتر روزمونت 1151 , پرشر ترانسمیتر روزمونت 2088 ,  ترانسمیتر روزمونت اختلاف فشار مدل 1151 ,  پرشر ترانسمیتر روزمونت 3051Sترانسمیتر روزمونت اختلاف فشار فیلد باس  مدل 3051  , ترانسمیتر روزمونت دما فیلد باس  مدل 644 , ترانسمیتر روزمونت دما مدل 3144P  , ترانسمیتر روزمونت دما مدل 644 , ترانسمیتر روزمونت دما مدل 248 , لول ترانسمیتر روزمونت آلتراسونیک مدل 3100 , لول ترانسمیتر روزمونت کپیلریدار مدل 3051 ,  لول ترانسمیتر روزمونت کپیلریدارفلنج دار مدل 3051 , فلومتر روزمونت مگنتیک مدل 8800 , فلومتر روزمونت مگنتیک مدل 8800


ولوهای ابزار دقیق  , نیدل ولو , شیر منیفولد , میل کانکتور , فی میل کانکتور , کانکتور , منیفولد , شیر برقی  آسکو


دما سنج = ( ترمومتر – ترموول – تولید و ساخت ترموول )

فشار سنج = ( ترانسمیتر روزمونت – ترانسمیتر یوکوگاوا – مانومتر – گیج اختلاف فشار – کنترلر – دیافراگم سیل )

جریان سنج = ( فلومتر – فلومتر آلتراسونیک – فلومتر اندرس هازر – فلومتر ورتکس – فلومتر مغناطیسی – مس فلومتر – روتامتر )

لول سوئیچ =

مانوستات =

تراپ =